Patron szkoły

SZKOŁA NOSI IMIĘ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Rada Rodziców, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Borku Wielkopolskim podjęły decyzję, że rok szkolny 2003/2004 stał się rokiem wyboru patrona szkoły.

Drogę do nadania szkole imienia rozpoczęto od wydania specjalnego numeru „Amatora”, w którym zamieszczono kupon zgłoszeniowy, na którym każdy rodzic, nauczyciel, uczeń, klasa mogli złożyć swoją propozycję w przygotowanej do tego celu, w sekretariacie szkoły, urnie.

Zgłaszanie kandydatów na patrona Zespołu Szkół w Borku Wlkpolskim zakończono 25 marca 2004. Z urny wyjęto 16 różnych propozycji. Kapituła Honorowa dokonała selekcji podanych propozycji. Wybrano dwóch kandydatów: Powstańców Wielkopolskich i gen. Józefa Śmiechowskiego. Ustalono, że 28 maja 2004 odbędzie się referendum, podczas którego głosy swoje odda cała społeczność szkolna.

Referendum odbyło się w budynku szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja. Na kartach do głosowania uwzględniono dwie propozycje Obie kandydatury prezentował afisz wyborczy umieszczony na drzwiach wszystkich sal lekcyjnych. Oddano 378 głosów, spośród których 138 na generała Józefa Śmiechowskiego. Na Powstańców Wielkopolskich głosowało 240 osób. Zgodnie z przyjętą wcześniej procedurą wyniki głosowania zostały przedstawione Radzie Miejskiej Borku Wielkopolskiego, która 29 czerwca 2004 r. podjęła uchwałę o nadaniu Zespołowi Szkół w Borku Wlkp. imienia Powstańców Wielkopolskich. 10 stycznia to święto szkoły - Dzień Patrona. Dzień ten ustanowiono na pamiątkę śmierci pierwszego z boreckich powstańców, Stanisława Gogulskiego.

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.